Personeelsadministratie

  • Opstellen arbeidscontracten
  • Bijhouden ziek/ betermeldingen
  • Opstellen plan van aanpak
  • Opstellen studieovereenkomsten
  • Beheer wagenpark